Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio.

dimarts, 18 de juny de 2013

Importància de l'educació

En el meu retorn al món dels blogs estaré centrat en, com sempre, escriure sobre temes que em pareixen interessants de parlar, no escriuré per fer-ho. En el trascurs del curs he tingut varies assignatures d'educació i ha sigut un àmbit que m'ha agradat molt, i del qual, en la meua opinió, es pot traure molt de suc. És per açò que vaig a parlar prou d'aque
sta.

Són temps difícils per l'àmbit, però el més important, junt en la cultura, en una societat moderna. I, encara que hem veig temptat, no vaig a criticar les retallades del govern, sino intentaré argumentar perquè penso que l'educació és meritòria de respecte.

L'educació és necessaria simplement per què forma a les persones. Formar no vol dir l'adquisició de coneixements fruit d'una transmissió unidireccional del professorat, sino que els alumnes adquireixin un grau de maduresa en tots els aspectes de la persona: social, afectiu, físic, cultural... I aquest ha de ser l'objectiu principal de l'educació i que li dona realment valor.

En una societat tot avança, evoluciona i les persones ens hem d'adaptar a allò que esdevé però també formar part d'aquests canvis. És a dir, resulta dictatorial dir que les persones s'han d'acoplar als canvis que els afecten però dels quals no formen part. I així, tot seria més fàcil, però per als/al que manen els canvis, com totes les dictadures.
I per formar part, per accedir a la societat, s'ha de tindre una opinió, una ideologia i uns arguments que defensen les postures, i és per açò que resulta essencial l'educació,
per a la formació d'una opinió. I açò és sabut, i és utilitzat per moldejar les opinions en el desig que es vulgui, però açò forma part d'un trencament de tot el que representa l'educació, és un ús èticament incorrecta d'aquesta.

Així, resulta indispensable formar a les persones per què tinguin personalitat i accedir a la sala de màquines de la societat que realitza canvis en la seua pròpia estructura i funcionament, mitjançant l'opinió pròpia. S'ha de tindre una cultura indispensable per diferenciar punts de vista, per saber que és allò que està bé o mal, que és allò correcte i incorrecte, i actuar front açò, és a dir, no soles el ''saber'' sino també ''l'actuar'', sent la primera condició indispensable per la segona. Amb açò vull dir que les persones crítiques són aquelles que ha de perseguir l'educació.  sino i l'educació ha d'intentar açò, formar persones crítiques i més actualment, ja que existeixen canvis socials que provoquen desigualtats i injustícies, i s'ha de saber actuar front açò, mitjançant una emancipació, deslligar-se de la subordinació a que són sometudes les persones, i realitzar una actuació, argumentada, per tal de prendre part de la societat i no ser titelles del sistema mogudes pels braços corruptes d'alguns polítics.
I aquest, per a mi, és el principal, essencial i necessari aspecte i objectiu de l'educació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada